Telefon +90 212 709 77 70 Hakkı Yeten Cad. 23 Vital Fulya Plaza
Çalışma Saatleri Pazartesi - Cumartesi: 9:00am - 18:00pm
Image Post

İlk Brånemark Osseointegrasyon Merkezi (BOC) İsveç Göteborg’ta 1989’da kuruldu. BOC’un öncelikli görevi ağır maksilofasiyal ve ortopedik engelleri olan hastalar için tedavi sağlamaktı. Bu klinikteki tedavi süreci sırasında uygulanan doku yönetimi, biyolojik kurallar ve hasta bakımı ile ilgili prensipler osseointegrasyonun temel konsepti haline geldi. 26 Eylül 2005’ten bu yana BOC Göteburg’un yanı sıra P-I Brånemark tarafından kurulan ve şu anda Barbro K Brånemark tarafından yönetilen Brezilya’nın Bauru şehrindeki P-I Brånemark Enstitüsü’de aynı misyonu gözeten uluslararası bir merkez haline geldi. Daha fazla bilgi için lütfen e-posta yoluyla (barbro.k.branemark@branemark.se) irtibata geçiniz.

Maksilofasiyal bölgede ağır derece yıkıma maruz kalmış hastaların osseointegrasyonla rehabilitasyonu dünya çapında benimsenmiş ve kabul edilmiş bir tedavi yöntemidir. Temel ve klinik araştırmaların sürdürülmesiyle birlikte çok sayıda ilave endikasyon ve klinik prosedür değişiklikleri ortaya çıkmıştır. Kullanımın yaygınlaştırılması, osseointegrasyonun çeşitli klinik uygulamalarda kullanılan bileşenlerinin ve araçlarının artışı, sistemin basitleştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamıştır.

Devam eden araştırma çalışmaları, dünya üzerindeki akademisyen ve klinisyenlerden gelen öneri, yorum ve fikirlerle büyük ölçüde geliştirilmiştir. Bu uluslararası işbirliği, çeşitli ticari kuruluşların da katılımıyla birlikte değerli bir bilgi birikimi sağlamıştır. Hastalara osseointegrasyon prensiplerini gözeterek tedavi hizmeti sağlamak, sağlam biyolojik ve klinik ilkelere dayalı uluslararası işbirliğini desteklemek amacıyla Brånemark Osseointegrasyon Merkezleri Birliği (ABOC) kurulmuştur. Bu eşsiz işbirliğinin oluşumu ve gelişimi, resmi sözleşmelerde özetlenen bir dizi proje ve hizmetin yanısıra, prensiplere klinik olarak bağlılığa dayanmaktadır. Bu işbirliği sayesinde sağlanan karşılıklı yararların yanısıra hastayı odak noktası haline getirmek, klinik ve biyolojik olarak ortak bir anlayışın bir parçası olmak hedeflenmektedir.